Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tuyển dụng năm 2017

22/04/2017

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tuyển dụng năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu, vị tí cần tuyển:

– Giáo viên: 10 chỉ tiêu.
– Nhân viên bảo trì máy tính: 02 chỉ tiêu.
– Nhân viên chăm sóc cây xanh: 02 chỉ tiêu.
– Nhân viên bảo trì điện nước: 01 chỉ tiêu
– Nhân viên bảo vệ: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2017 tại Phòng Tổ chức – Tổng hợp Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận (đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Điện thoại: 0623.939045

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75296722&doc=tbtd-cdn-2017-170422041203&type=d]

Nguồn tin: dnbt.edu.vn