Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội tuyển dụng cán bộ, giảng viên

12/04/2017

Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội tuyển dụng cán bộ, giảng viên như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu, trong đó:

– Làm việc tại Bắc Ninh: 8 chỉ tiêu

– Làm việc tại Hà Nội: 11 chỉ tiêu

– Làm việc tại Hải Phòng: 5 chỉ tiêu

2. Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán trường Cao đẳng Y dược Hà Nội

Địa chỉ: Phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0979.542.999 (Thầy Quyết), 0977.284.855 (Thầy Đạt).

*** Chi tiết thông báo như sau:


Nguồn tin: cdyduochanoi.vn