Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội tuyển dụng

17/08/2017

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội tuyển dụng giảng viên, nhân viên như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội, 225 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo như sau:

tuyen dung thang 8

tuyen dung thang 8

Nguồn tin: hoangquyet010485@icloud.com