Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

10/04/2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Vị trí:

1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, sản, Nhi, Nha, YHCT) 05 người
2. Dược sĩ Đại học (Ưu tiên trình độ Thạc sĩ) 03 người
3. Thạc sĩ Công nghệ Thông tin 01 người
4. Cử nhân các chuyên ngành Hành chính, kinh tế 02 người
5. Cao đẳng Kế toán 01 người
6. Cử nhân Thư viện 01 người

II. Thời gian nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2018.

III. Liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính – Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Địa chỉ: KP9, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251.3881390 – Fax: 0251.3887195.

Nguồn tin:  cyd.edu.vn