Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

29/03/2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Vị trí:

– Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nha, YHCT): 5 người.

– Dược sĩ Đại học (ưu tiên trình độ Thạc sĩ): 3 người.

– Thạc sĩ Công nghệ thông tin: 1 người.

– Cử nhân các chuyên ngành Hành chính, Kinh tế: 2 người.

– Cao đẳng Kế toán: 1 người.

– Cử nhân Thư viện: 1 người.

2. Thời gian nhận hồ sơ: 

Tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2018.

3. Liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính – Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Địa chỉ: Khu phố 9, P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3881390 – Fax: 0251.3887195.

Nguồn tin: Báo Đồng Nai