Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2014

29/09/2014

thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức năm 2014Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

 Căn cứ Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2192/Q§-UBND ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ;

Trường Cao đẳng Y tế  Phú Thọ xây dựng kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau:

I. Nguyên tắc chung:

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào biên chế được giao theo các chuyên ngành được UBND tỉnh cho phép tuyển dụng.

2. Tất cả các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có đơn xin dự xét tuyển và hồ sơ đầy đủ theo quy định đều được xem xét tuyển dụng.

3. Người dự tuyển (gọi là thí sinh) được đăng ký dự xét tuyển vào trường phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

4. Việc xét tuyển phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng và thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định.

II. Phạm vi, đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển:

1. Phạm vi:

Chỉ tổ chức xét tuyển viên chức vào trường theo các chuyên ngành mà UBND tỉnh cho phép.

2. Đối tượng, số lượng tuyển

– Đối tượng

+ Đối với Bác sỹ đa khoa hệ chính quy: Là những người đã tốt nghiệp tại các trường Đai học Y khoa, có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh.

+ Đối với Dược sỹ đại học hệ chính quy: Là những người đã tốt nghiệp tại các trường Đại học Dược và Đại học Y có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh.

+ Đối với Kỹ thuật viên hình ảnh y học đại học hệ chính quy: Là những người đã tốt nghiệp tại các trường Đại học Y có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh.

+ Đối với Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – phục hồi chức năng đại học hệ chính quy: Là những người đã tốt nghiệp tại các trường Đại học Y có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh.

+ Đối với Điều dưỡng đại học hệ chính quy: Là những người đã tốt nghiệp tại các trường Đại học Y, Đại học Điều dưỡng có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh.

+ Đối với Đại học ngoại ngữ Tiếng anh hệ chính quy: Là những người đã tốt nghiệp tại các trường Đại học có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh.

         – Số lượng: Tuyển 07 viên chức với cơ cấu như sau

STT

Chuyên ngành

Số lượng

1

Bác sỹ đa khoa

02 chỉ tiêu

2

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

01 chỉ tiêu

3

Đại học Điều dưỡng

01 chỉ tiêu

4

Đại học Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

01 chỉ tiêu

5

Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học

01 chỉ tiêu

6

Đại học Dược

01 chỉ tiêu

Tổng

07 chỉ tiêu

3. Điều kiện dự tuyển:

Người dự tuyển phải có Bằng tốt nghiệp đại học theo đúng chuyên ngành cần tuyển. Ưu tiên xét tuyển người có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau:

a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

b. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 đến dưới 45 tuổi.

c. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

d. Có đủ sức khoẻ để đảm bảo nhận nhiệm vụ.

đ. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự xét tuyển do trường Cao đẳng Y tế  Phú Thọ hướng dẫn, phát hành gồm có:

a. Đơn xin dự  xét tuyển (theo mẫu).

b. Bản khai sơ yếu lý lịch do UBND cấp xã, phường nơi thường trú xác nhận (theo mẫu).

c. Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh mới tốt nghiệp, sau khi được tuyển dụng phải xuất trình Bằng tốt nghiệp đại học nếu không có Bằng tốt nghiệp đại học thì Hội đồng sẽ huỷ kết quả tuyển dụng).

d. Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

đ. Bản sao học bạ, sổ học tập hoặc phiếu kết quả học tập toàn khoá tại các trường đại học (có kèm theo bản chính để đối chiếu). Nếu là bảng điểm từ các trường ở nước ngoài thì bảng điểm được quy về thang điểm 10 được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận

e. Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản chính để đối chiếu)

f. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên cấp.

g. Bản sao sổ hộ khẩu gia đình có tên thí sinh.

h. 02 ảnh chụp kiểu chứng minh cỡ 4 x 6cm.

i. 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên địa chỉ người nhận.

Các tài liệu trên được đựng trong bì hồ sơ bằng bìa cứng khổ 24 x 35cm.

III. Quy trình xét tuyển dụng:

1. Công tác chuẩn bị:

1.1. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao và chuyên ngành được tuyển dụng do UBND tỉnh cho phép.

1.2. Hiệu trường trường Cao đẳng Y tế  Phú Thọ ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giảng viên trường Cao đẳng Y tế  Phú Thọ năm 2014 như sau:

Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng.

+ Thông báo cụ thể về chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của những người dự tuyển làm viên chức.

+ Thành lập các ban đề thi, ban sát hạch, ban phỏng vấn, ban thanh tra, ban thư ký phục vụ xét tuyển theo quy định.

+ Xét tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, chế độ chính sách và những quy định của nhà nước.

+ Thông qua kết quả tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

+ Hội đồng tuyển dụng viên chức giảng viên làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

+ Mọi quyết định của Hội đồng được thông qua các kỳ họp do Chủ tịch Hội đồng điều khiển.

2. Quy trình tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên báo Phú Thọ, đài phát thanh truyền hình tỉnh, đồng thời niêm yết thông báo tại trường Cao đẳng Y tế  Phú Thọ về các nội dung, số lượng, tiêu chuẩn điều kiện để các cá nhân đủ điều kiện đăng ký. Thời gian thông báo từ ngày 06/10/2014 đến 17h ngày 05/11/2014.

Tiếp nhận hồ sơ.

Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các chuyên ngành có số người đăng ký dự tuyển quá 2 lần chỉ tiêu cần tuyển thì có thể tổ chức sơ tuyển trước khi tuyển chính thức. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ trường Cao đẳng Y tế  Phú Thọ. Sau khi chốt danh sách hồ sơ dự tuyển, bộ phận phục vụ niêm yết công khai danh sách dự tuyển tại trụ sở và mạng điện tử.

Tổng hợp và thẩm định hồ sơ trình Hội đồng tuyển dụng:

+ Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tiếp nhận tổng hợp hồ sơ của tất cả các thí sinh dự tuyển, báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét trước ngày 8/11/2014.

+ Các tiêu chí cần tổng hợp, báo cáo trước Hội đồng tuyển dụng gồm tất cả các vấn đề có liên quan đến thí sinh như: Tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nơi cấp Bằng tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, điểm trung bình toàn khoá học, chính sách ưu tiên. Nơi đăng ký dự xét tuyển và tất cả các thông tin có liên quan đến đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Hội đồng tuyển dụng xem xét, thảo luận, phỏng vấn cụ thể từng trường hợp.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp các trường hợp đã trúng tuyển trình Hội đồng phê duyệt.

Tuyển dụng: Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng. Hiệu trưởng ra quyết định tuyển dụng theo quy định phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

Quy định về điểm xét tuyển: Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định dưới đây:

+ Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển:Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

+ Xét kết quả phỏng vấn: được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Trong đó: điểm phỏng vấn về lịch sử nhà trường tính tối đa là 20 điểm, điểm phỏng vấn về nghiệp vụ sư phạm tính tối đa là 20 điểm, điểm phỏng vấn về nghiệp vụ chuyên môn tính tối đa là 30 điểm, điểm phỏng vấn tìm hiểu pháp luật tính tối đa là 20 điểm và điểm hiểu biết chung tính tối đa là 10 điểm.

          – Tổng hợp điểm xét tuyển:

+Người trúng tuyển phải có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

+ Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Thời gian, địa điểm, lệ phí xét tuyển:

1. Thời gian địa điểm:

1.1. Thời gian, lịch làm việc: Do Hội đồng tuyển dụng quyết định. Dự kiến xét tuyển từ ngày 29, 30 tháng 11 năm 2014.

1.2. Địa điểm làm việc: Địa điểm làm việc của Hội đồng đặt tại phòng trực tuyến.

2. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện Nghị quyết 121/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ cụ thể là: 200.000đ/01 người dự tuyển.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức nhà nước tỉnh Phú Thọ; Các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng viên chức nhà nước, gửi kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ để đăng ký biên chế quỹ tiền lương theo quy định và để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được Chủ tịch UBND tỉnh giao và cơ cấu viên chức, theo các chuyên ngành được duyệt. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng để hoạt động.