Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018 (Đợt 2)

17/01/2018

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển số lượng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau:

TT NGÀNH CHUYÊN NGÀNH SL MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  1. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH: 07 GV
1 Quản trị kinh doanh Quản trị Du lịch 5 Giảng dạy các môn về quản trị du lịch
Dẫn SV đi thực tế
Các môn: Quản trị hãng lữ hành, quản trị du lịch, Quản trị khu du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn viên
2 Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực 1 Giảng dạy các môn về nhân sự
Làm học liệu các môn Nhân sự
Các môn: Phát triển tổ chức, Văn hoá doanh nghiệp, Quản trị sự thay đổi, Hệ thống thông tin nhân sự
3 Quản trị kinh doanh, Marketing Marketing 1 Giảng dạy các môn về marketing
Làm học liệu các môn Marketing
Các môn: Digital Marketing, Quản trị kênh phân phối, Chiến lược marketing, Truyền thông
  1. KHOA LUẬT: 04 GV
4 LuậtLuật kinh tế 1 • 01 giảng viên giảng dạy Luật quốc tế và Luật so sánh
• Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp);
• Thực hiện một số công việc khác của Khoa Luật (biên soạn học liệu, giáo trình, xây dựng chương trình đào tạo…) theo kế hoạch năm.
• Tốt nghiệp ThS ngành Luật, Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật kinh tế.
• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
• Có khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài. Ưu tiên sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy.
• Tác phong chuẩn mực; trung thực, khiêm tốn; chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng học hỏi; thân thiện.
• Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn.
• Đi công tác thường xuyên (giảng dạy ở tỉnh).
5 LuậtLuật kinh tế 2 • 01 giảng viên Giảng dạy Luật lao động và một số môn tự chọn khác.
• Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp);
• Thực hiện một số công việc khác của Khoa Luật (biên soạn học liệu, giáo trình, xây dựng chương trình đào tạo…) theo kế hoạch năm.
• Tốt nghiệp ThS ngành Luật, Luật kinh tế.
• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
• Có khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.
• Tác phong chuẩn mực; trung thực, khiêm tốn; chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng học hỏi; thân thiện.
• Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn.
• Đi công tác thường xuyên (giảng dạy ở tỉnh).
6 LuậtLuật kinh tế 1 • 01 Giảng dạy môn Luật hình sự, luật tố tụng hình sự và một số môn khác.
• Nghiên cứu khoa học (viết bài báo khoa học, tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp);
• Thực hiện một số công việc khác của Khoa Luật (biên soạn học liệu, giáo trình, xây dựng chương trình đào tạo…) theo kế hoạch năm.
• Tốt nghiệp ThS ngành Luật, luật hình sự.
• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
• Có khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.
• Tác phong chuẩn mực; trung thực, khiêm tốn; chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng học hỏi; thân thiện.
• Giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn.
Đi công tác thường xuyên (giảng dạy ở tỉnh).
  1. KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á
7 CTXH CTXH, Phát triển cộng đồng 1 Giảng dạy Kiểm huấn viên -Đã có kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế để có thể làm việc ngay
-Có khả năng giao tiếp, quan hệ quốc tế bằng tiếng Anh
8 Đông Nam Á học Đông Nam Á học; Châu Á học; Lịch sử thế giới; Quan hệ quốc tế; Kinh tế học 2 Giảng dạy -Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu
-Nghiên cứu chuyên sâu ở các lĩnh vực: Lịch sử Đông Nam Á;  Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á; Các thể chế chính trị ở Đông Nam Á; Kinh tế Đông Nam Á; Pháp luật cộng đồng Asean
-Có khả năng giao tiếp, quan hệ quốc tế bằng tiếng Anh
-Biết một trong những ngôn ngữ ở các nước Đông Nam Á (tiếng Thái Lan, Indonexia…) càng tốt
  1. KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
9 Ngân hàng 1 – Có kinh nghiệm công tác thực tế hoặc giảng dạy đại học ít nhất 03 năm
– Có thành tích tốt hoặc say mê NCKH và có khát vọng làm việc lâu dài trong môi trường giáo dục và đào tạo
– Có học vị Thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài
– Có kinh nghiệm công tác thực tế hoặc giảng dạy đại học ít nhất 03 năm
– Có ngoại hình và giọng nói phù hợp làm công tác giảng dạy
– Có thành tích tốt hoặc say mê NCKH và có khác vọng làm việc lâu dài trong môi trường giáo dục và đào tạo
10 Tài chính doanh nghiệp 1
11 Đầu tư tài chính 2
  1. KHOA NGOẠI NGỮ
12 Tiếng Anh • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hoặc ngôn ngữ học ứng dụng (tiếng Anh) 5 • Giảng dạy SV hệ chính quy, hoàn chỉnh liên thông, văn bằng 2 và từ xa
• Hoạt động khoa học và học liệu
• Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt động khoa học
• Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
• Trình độ thạc sĩ, ưu tiên tốt nghiệp từ các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc.
• 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
13 Tiếng Nhật • Ngôn ngữ Nhật hoặc Châu Á học (tiếng Nhật) 3 • Giảng dạy SV hệ chính quy chuyên ngành và không chuyên.
• Hoạt động khoa học và học liệu
• Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt động khoa học
• Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
• Trình độ thạc sĩ và Cử nhân. (*) Ưu tiên được đào tạo tại Nhật.
• 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
14 Tiếng Hàn Ngôn ngữ Hàn 2 • Giảng dạy SV hệ chính quy chuyên ngành và không chuyên.
• Hoạt động khoa học và học liệu
• Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt động khoa học
• Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
• Trình độ thạc sĩ. (*) Ưu tiên được đào tạo tại Hàn Quốc
  1. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
15 Kế toán 1 – Giảng dạy các môn học: Kế toán quản trị, Kế toán ngân hàng, Kế toán đơn vị sự nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp.
– Viết học liệu, tài liệu học tập và các nghiên cứu khoa học tại Khoa.
Thạc sĩ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài và có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh
16 Kiểm toán 1 – Giảng dạy các môn học: Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán hoạt động.
– Chuyên đề Rủi ro và gian lận
-Viết học liệu, tài liệu học tập và các nghiên cứu khoa học tại Khoa.
Thạc sĩ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài và có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh
  1. KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
17 Quản Lý XD Quản Lý Dự Án XD 1 – Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học trong ngành Quản Lý Dự Án Xây Dựng bậc Đại Học.
– Làm đề tài NKCH và đăng báo trong các tạp chí Xây Dựng trong nước hoặc quốc tế, thuộc danh mục của HĐCDGS NN.
• Tốt nghiệp ThS. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy.
• Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác.
• Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm trong ngành Quản Lý Dự Án.
• Trung thực, khiêm tốn, chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng học hỏi và thân thiện
18 Địa Kỹ Thuật Xây Dựng, Công Trình Ngầm, Địa Kỹ Thuật Xây Dựng, Công Trình Ngầm, 2 – Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Nền Móng bậc Đại Học.
– Làm đề tài NKCH và đăng báo trong các tạp chí Xây Dựng trong nước hoặc quốc tế, thuộc danh mục của HĐCDGS NN.
• Tốt nghiệp ThS ngành Địa Kỹ Thuật XD, Công Trình Ngầm, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy.
• Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác.
• Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm trong ngành Nền Móng
• Trung thực, khiêm tốn, chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng học hỏi và thân thiện
19 Xây Dựng Kết Cấu Công Trình, Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp (ưu tiên ứng viên chuyên ngành Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép) 1 – Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Kết Cấu Công Trình bậc Đại Học.
– GV Tiến Sỹ sẽ tham gia giảng dạy ở Bậc Thạc Sỹ.
– Làm đề tài NKCH và đăng báo trong các tạp chí Xây Dựng trong nước hoặc quốc tế, thuộc danh mục của HĐCDGS NN.
• Tốt nghiệp ThS ngành Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp, Kết Cấu Công Trình, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc kinh nghiệm giảng dạy.
• Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác.
• Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm trong ngành Kết Cấu Công Trình.
• Trung thực, khiêm tốn, chuyên nghiệp, sáng tạo, không ngừng học hỏi và thân thiện
  1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
20 Công nghệ Thông tin 1 Giảng dạy các môn về ngành Công nghệ Thông tin Các môn:  Cơ sở dữ liệu phân tán, Khai phá dữ liệu, Các công nghệ lập trình hiện đại, Hệ thống thông tin địa lý, Thị giác máy tính, Kỹ thuật điện tử số, …..
21 Hệ thống thông tin/ Hệ thống thông tin quản lý 1 Giảng dạy các môn về ngành Hệ thống thông tin/ Hệ thống thông tin quản lý Các môn:  Hệ thống thông tin quản lý, Phát triển hệ thống thông tin quản lý, Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp,…
22 Khoa học máy tính 1 Giảng dạy các môn về ngành Khoa học máy tính Các môn:  Điện toán đám mây, Mạng máy tính nâng cao,  ….
23 Mạng máy tính 1 Giảng dạy các môn về Mạng máy tính Các môn: Mạng máy tính nâng cao , hướng dẫn đồ án, hướng dẫn thực tập
24 Công nghệ phần mềm 1 Giảng dạy các môn về Phần mềm Các môn: Quản lý dự án phần mềm , Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm, ….

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu Download tại đây)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan đang công tác (theo mẫu Download tại đây)

– CMND, hộ khẩu (Bản sao có công chứng).

– Các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm liên quan (Bản sao có công chứng).

– Phiếu khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

– 02 tấm ảnh 4×6.

Minh chứng các công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

Hồ sơ nộp trực tiếp về:

Phòng Tổ chức – Nhân sự (Phòng 116 – Số 97 Võ Văn Tần, Quận 3; Điện thoại: (028) 3930 0075)

Thời hạn nộp hồ sơ: 01/01 – 28/02/2018

Hồ sơ nộp trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Sáng: 8.30 – 11.30, Chiều: 13.30 – 16.30)

Nguồn tin: ou.edu.vn