Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

07/09/2017

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, trong đó:

– 22 Giảng viên.

– 1 Hướng dẫn thí nghiệm.

– 04 Chuyên viên.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

– Từ 5/9/2017 đến 29/9/2017: nhận và xử lý hồ sơ.

– Từ 14/10/2017: Tổ chức thi tuyển (dự kiến).

*** Chi tiết thông báo như sau: 

TB tuyen dung vien chuc (dot 2 nam 2017)-1

TB tuyen dung vien chuc (dot 2 nam 2017)-2 TB tuyen dung vien chuc (dot 2 nam 2017)-3 TB tuyen dung vien chuc (dot 2 nam 2017)-4

Nguồn tin: dut.udn.vn