Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2018

15/01/2018

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 20/04/2015 của Hiệu trưởng ban hành Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường,

Ban Giám hiệu thông báo đến các Khoa tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên trong năm 2018, cụ thể như sau:

1.    Đối với trình độ Tiến sĩ

Ứng viên có bằng Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM nêu trên.

2.    Đối với trình độ Thạc sĩ

Ứng viên có bằng Thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và thỏa các yêu cầu sau đây:
–    Tốt nghiệp Thạc sĩ đạt loại “Giỏi” và có điểm trung bình tích lũy khóa học đạt từ 8.5 trở lên;
–    Là người tốt nghiệp đứng đầu khóa đào tạo;
–    Tốt nghiệp đại học phải đạt từ loại “Khá” trở lên.

3.    Đối với trình độ Đại học

–    Ứng viên tốt nghiệp Đại học đạt “Huy chương vàng” có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Ngoài các tiêu chuyển tuyển dụng vừa nêu trên, quy trình tuyển dụng và hồ sơ ứng viên được thực hiện theo Quyết định số 1055/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 20/04/2015, Quy trình tuyển dụng nhân sự (QT.TCHC-03) đăng trên website: www.tchc.hcmut.edu.vn

Nguồn tin: www.sim.edu.vn