Trường Đại học Bình Dương tuyển dụng nhân viên Thư viện

18/03/2017

Trường Đại học Bình Dương tuyển dụng nhân viên Thư viện như sau:

[slideshare id=74859083&doc=trngihcbnhdngtuyndngnhnvinthvin-170411033656&type=d]

Nguồn tin: bdu.edu.vn