Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên đợt 3 năm 2017

13/12/2017

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên đợt 3 năm 2017 như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

+ Công nghệ dệt may: 03 người.

+ Thời trang hoặc chuyên ngành gần: 01 người.

+ Điện, điện tử hoặc cơ điện tử: 01 người.

+ Marketing: 01 người.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 31/01/2017 tại Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

111

Nguồn tin: hict.edu.vn