Trường Đại học Điện Lực tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2018 – 2019

09/11/2018

Trường Đại học Điện Lực tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người, trong đó:

– Giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý: 01 người.

– Giảng viên khoa Khoa học tự nhiên: 01 người.

– Giảng viên Trung tâm CNTT: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 06/11/2018 đến ngày 03/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – cán bộ, Trường Đại học Điện lực.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2059TB Tuyen dung VC dot 2-1 2059TB Tuyen dung VC dot 2-2

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nguồn tin: epu.edu.vn