Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển dụng viên chức năm 2013

17/09/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường, Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

 

A. TIÊU CHUẨN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Người đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch đăng ký tuyển dụng:

I. Tiêu chuẩn chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 đến 45 tuổi;

– Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Có các văn bằng đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

II. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

1. Tuyển 44 giảng viên đại học:

+ Khoa Toán – Cơ – Tin học tuyển 09 người: Các bộ môn Toán học tính toán, Đại số – Hình học – Tôpô, Toán Sinh thái – Môi trường, Cơ học, Xác suất – Thống kê mỗi bộ môn tuyển 01 người; Các bộ môn Giải tích, Tin học tuyển 02 người.

+ Khoa Vật lý tuyển 06 người: Các bộ môn Tin học Vật lý, Vật lý nhiệt độ thấp, Quang lượng tử, Vật lý hạt nhân, Vật lý địa cầu, Vật lý lý thuyết mỗi đơn vị tuyển 01 người.

+ Khoa Hóa học tuyển 10 người: Các bộ môn Hóa Hữu cơ, Hóa Vô cơ, Hóa phân tích, Hóa học dầu mỏ, Phòng Thí nghiệm Hóa Môi trường, Phòng Thí nghiệm Hóa dược mỗi đơn tuyển 01 người; Các bộ môn Công nghệ Hóa học, Hóa lý mỗi bộ môn tuyển 02 người.

+ Khoa Sinh học tuyển 08 người: Các chuyên ngành Hóa Sinh học, Thực vật học, Sinh học người, Sinh lý học người và động vật, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Động vật có xương sống, Lý sinh và Sinh học phân tử mỗi chuyên ngành tuyển 01 người.

+ Khoa Khí tượng – Thủy văn và Hải dương học tuyển 04 người: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu thời tiết và khí hậu, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu quản lý biển, Bộ môn thủy văn, Hải dương học mỗi đơn vị tuyển 01 người.

+ Khoa Môi trường tuyển 05 người: Các bộ Thổ nhưỡng và Môi trường đất, Sinh thái Môi trường, Quản lý Môi trường mỗi bộ môn tuyển 01 người; Bộ môn Công nghệ môi trường tuyển 02 người;

+ Khoa Địa lý: Bộ môn Bản đồ Viễn thám tuyển 01 người.

+ Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein tuyển 01 người: Chuyên ngành Sinh học nano và ứng dụng.

Tiêu chuẩn tuyển: Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu cần tuyển.

2. Tuyển 08 Giáo viên Trung học phổ thông

            + Tuyển 05 Giáo viên Trung học phổ thông dạy các môn chuyên: Bộ môn Chuyên Toán học tuyển 03 người, bộ môn Chuyên Sinh học tuyển 02 người.

Tiêu chuẩn tuyển: Người dự tuyển vào ngạch giáo viên Trung học phổ thông dạy các môn chuyên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng thạc sĩ trở lên có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu cần tuyển và có kinh nghiệm giảng dạy các môn chuyên thuộc lĩnh vực cần tuyển ít nhất 02 năm trở lên; Hoặc tốt nghiệp đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu cần tuyển, đạt giải thi quốc gia, quốc tế, có kinh nghiệm dạy các môn chuyên thuộc lĩnh vực cần tuyển, có thành tích luyện đội tuyển quốc gia, quốc tế.

+ Tuyển 03 Giáo viên dạy Trung học phổ thông các môn không chuyên: Các chuyên ngành Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân mỗi chuyên ngành tuyển 01 người.

Tiêu chuẩn tuyển: Có bằng đại học chính quy trở lên chuyên ngành phù hợp với yêu cầu cần tuyển và có kinh nghiệm giảng dạy trung học phổ thông chuyên ít nhất 02 năm trở lên.

3. Tuyển 07 nghiên cứu viên:

+ Khoa Vật lý tuyển 03 người: Các bộ môn Vật lý đại cương, Vật lý Hạt nhân, Vật lý vô tuyến mỗi bộ môn tuyển 01 người.

+ Khoa Sinh học tuyển 02 người: Các chuyên ngành Sinh lý thực vật, Sinh học người mỗi chuyên ngành tuyển 01 người.

+ Khoa Khí tượng – Thủy văn và Hải dương học: Bộ môn Thủy văn tuyển 01 người.

+ Khoa Môi trường: Phòng thí nghiệm phân tích Môi trường tuyển 01 người.

Tiêu chuẩn tuyển: Có bằng Thạc sĩ trở lên có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu cần tuyển; có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (tham gia hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học). Ưu tiên người có thành tích nghiên cứu khoa học.

4. Tuyển 04 Kỹ thuật viên

+ Khoa Vật lý tuyển 01 người: Bộ môn Vật lý Hạt nhân tuyển 01 người.

+ Khoa Hóa học tuyển 02 người: Bộ môn Hóa Vô cơ, Bộ môn Hóa lý mỗi bộ môn tuyển 01 người.

+ Khoa Môi trường tuyển 01 người: Phòng Thí nghiệm Phân tích Môi trường tuyển 01 người.

Tiêu chuẩn tuyển: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển. Ưu tiên tuyển  người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn cần tuyển.

5. Tuyển 07 cán bộ hành chính:

+ Ngạch chuyên viên tuyển 06 người: Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên mỗi đơn vị tuyển 01 người. Phòng Đào tạo, Văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học mỗi đơn vị tuyển 02 người.

Tiêu chuẩn tuyển: Người dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy xếp loại khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đã có thời gian liên tục đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc. Có chuyên ngành đào tạo đáp ứng với vị trí cần tuyển. Ưu tiên tuyển những người có văn bằng cao hơn.

+ Ngạch Cán sự tuyển 01 người: Phòng Quản trị – Bảo vệ tuyển 01 người.

Tiêu chuẩn tuyển: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển liên tục từ 36 tháng trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc.

III- Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức:

Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức gồm:

1- Đơn xin tuyển dụng viên chức (theo mẫu);

2- Bản sơ yếu lý lịch tự có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

5- Bản sao Giấy khai sinh;

6- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7- 02 phong bì (có dán tem bà ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6.

Thời gian nộp hồ sơ:

Mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng 305 tầng 3 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Hồ sơ nộp không trả lại.

Nộp hồ sơ trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/9/2013 đến hết ngày 11/10/2013.

IV – Phương thức tuyển dụng:

            – Người dự tuyển vào ngạch giảng viên có bằng Tiến sĩ được xét tuyển.

– Người đăng ký tuyển vào các ngạch viên chức còn lại phải tham dự kỳ thi tuyển.

Chi tiết phương thức tuyển dụng xem phần “Quy định của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc tuyển dụng viên chức năm 2013” tại Website http://www.hus.edu.vn.

 

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

1. Công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức:            14/10/2013

2. Tập trung ứng viên phổ biến nội dung thi, quy chế thi, nộp lệ phí thi: 15/10/2013.

3. Thi các môn:

+ Môn Ngoại ngữ, Tin học: Sáng ngày 29/10/2013

+ Thi môn Kiến thức chung: Chiều  ngày 29/10/2013.

+ Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (kể cả các trường hợp xét tuyển giảng viên): Từ ngày 30/10/2013 đến 04/11/2013.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.