Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2018

21/02/2018

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:

– 10 giảng viên làm viên gồm:

+ 03 Giảng viên khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự.

+ 02 Giảng viên khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự.

+ 01 Giảng viên khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm.

+ 02 Giảng viên khoa Pháp luật quốc tế.

+ 02 Giảng viên khoa Lý luận chính trị.

– 10 vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

+ 02 vị trí tại Khoa Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát.

+ 02 vị trí tại Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên.

+ 02 vị trí tại Phòng Tổ chức Hành chính.

+ 01 vị trí tại phòng Quản trị.

+ 02 vị trí tại Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

+ 01 vị trí tại Trung tâm thông tin Thư viện.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 09/02/2018 đến hết ngày 16/03/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Đại học Kiểm sát Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo như sau:

tb_tuyendung_vien_chuc_2018-1

tb_tuyendung_vien_chuc_2018-2 tb_tuyendung_vien_chuc_2018-3

tb_tuyendung_vien_chuc_2018-4 tb_tuyendung_vien_chuc_2018-5 tb_tuyendung_vien_chuc_2018-6

Nguồn tin: tks.edu.vn