Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2018

04/09/2018

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2018 làm việc tại cơ sở đào tạo ở: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Lạt

– Nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/9/2018 tại phòng Tổ chức Nhân sự (chuyên viên Phạm Thị Vân Anh).

–  Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

–  Điện thoại: 028.38222748 (số nội bộ: 146).

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TT Vị trí

tuyển dụng

Số lượng Mô tả công việc Yêu cầu
1 Giảng viên khoa Xây dựng 01 Giảng dạy tại bộ môn Quản lý Xây dựng – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Xây dựng

2 Giảng viên khoa Quy hoạch 01 Giảng dạy môn Sinh thái học ứng dụng, Thiết kế đô thị, Hình thái đô thị, Kinh tế đô thị và sửa đồ án chuyên ngành – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch đô thị

3 Giảng viên khoa Kiến trúc 04 Giảng dạy các môn lý thuyết: Kiến trúc nhập môn, Nguyên lý thiết kế Kiến trúc Nhà ở; Chuyên đề Kiến trúc 1: Nhà ở xã hội, Kỹ năng bản thân ngành Kiến trúc, Nguyên lý thiết kế công trình công  cộng; Các chuyên đề kiến trúc: Nhà cao tầng, chuyên đề văn hóa, chuyên đề nhà và Hướng dẫn đồ án ngành Kiến trúc – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc

– Có năng lực chuyên môn về thiết kế kiến trúc

4 Giảng viên khoa Kiến trúc Nội thất 02 Giảng dạy môn Lịch sử design, Hình thành ý tưởng, hướng dẫn đồ án (đảm bảo dạy lý thuyết và có khả năng hướng dẫn đồ án) – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Kiến trúc Nội thất, Kiến trúc

– Có 5 năm kinh nghiệm thực hành chuyên môn

5 Giảng viên khoa Mỹ thuật 02 Giảng dạy tại bộ môn Bố cục Tạo hình – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Mỹ thuật ứng dụng

Giảng dạy tại bộ môn Hình họa – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Hội họa

Giảng dạy tại bộ môn Điêu khắc – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Điêu khắc

6 Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản 02 Giảng dạy môn Cơ Lý thuyết – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Vật lý, Toán – Cơ

Giảng dạy giáo dục thể chất (bóng đá và thể thao giải trí) – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Bóng đá và thể thao giải trí

Giảng dạy môn tiếng Anh – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Ngữ văn Anh

7 Giảng viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp 03 Giảng dạy về Thiết kế minh họa (Illustration Design) – Trình độ:Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành:

+ Các ngành thuộc lĩnh vực thiết kế Đồ họa đối với ứng viên có bằng thạc sỹ nước ngoài

+ Các ngành thuộc lĩnh vực thiết kế Đồ họa hoặc Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật đối với ứng viên có bằng thạc sỹ trong nước

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về chuyên môn

Giảng dạy về Thiết kế thương hiệu (Branding Design)
Giảng dạy về Truyền thông đa phương tiện (Multimedia Design)
Giảng dạy chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp – Trình độ:Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành:

+ Các ngành thuộc lĩnh vực thiết kế công nghiệp, Thiết kế sản phẩm đối với ứng viên có bằng thạc sỹ nước ngoài

+ Các ngành thuộc lĩnh vực thiết kế công nghiệp hoặc Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật đối với ứng viên có bằng thạc sỹ trong nước

– Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên ở các công ty thiết kế hoặc doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến ngành thiết kế sản phẩm.

Giảng dạy về Kỹ thuật cắt may trong chuyên ngành Thiết kế Thời trang – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành:

+ Các ngành thuộc lĩnh vực thiết kế Thời trang đối với ứng viên có bằng thạc sỹ nước ngoài.

+ Các ngành thuộc lĩnh vực thiết kế thời trang, hoặc Kỹ thuật cắt may hoặc Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật đối với ứng viên có bằng thạc sỹ trong nước.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên ở các công ty thiết kế hoặc doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến kỹ thuật cắt may.

8 Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 01 – Phụ trách công tác thực hiện (thiết kế, biên tập…)tập san của Trường.

– Hỗ trợ quản lý các đề tài NCKH của giảng viên.

– Hỗ trợ tổ chức các Hội thảo do Phòng QL KH&CN thực hiện hoặc phối hợp thực hiện.

– Trình độ: Đại học

– Chuyên ngành: Kiến trúc, Quy hoạch, Mỹ thuật Công nghiệp

9 Nhân viên y tế 01 Chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức và sinh viên Trường – Trình độ: Trung cấp

– Chuyên ngành: Y sĩ đa khoa, Điều dưỡng

– Có kinh nghiệm làm việc từ 12 tháng

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ

TT Vị trí

tuyển dụng

Số lượng Mô tả công việc Yêu cầu
1 Giảng viên khoa Kiến trúc 01 Giảng dạy các môn lý thuyết: Kiến trúc nhập môn, Nguyên lý thiết kế Kiến trúc Nhà ở; Chuyên đề Kiến trúc 1: Nhà ở xã hội, Kỹ năng bản thân ngành Kiến trúc, Nguyên lý thiết kế công trình công  cộng; Các chuyên đề kiến trúc: Nhà cao tầng, chuyên đề văn hóa, chuyên đề nhà và Hướng dẫn đồ án ngành Kiến trúc – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc

– Có năng lực chuyên môn về thiết kế kiến trúc

2 Giảng viên khoa Kiến trúc Nội thất 01 Giảng dạy môn Lịch sử design, Hình thành ý tưởng, hướng dẫn đồ án (đảm bảo dạy lý thuyết và có khả năng hướng dẫn đồ án) – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Kiến trúc Nội thất, Kiến trúc

– Có 5 năm kinh nghiệm thực hành chuyên môn

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ LẠT

TT Vị trí

tuyển dụng

Số lượng Mô tả công việc Yêu cầu
1 Giảng viên khoa Kiến trúc 01 Giảng dạy các môn lý thuyết: Kiến trúc nhập môn, Nguyên lý thiết kế Kiến trúc Nhà ở; Chuyên đề Kiến trúc 1: Nhà ở xã hội, Kỹ năng bản thân ngành Kiến trúc, Nguyên lý thiết kế công trình công  cộng; Các chuyên đề kiến trúc: Nhà cao tầng, chuyên đề văn hóa, chuyên đề nhà và Hướng dẫn đồ án ngành Kiến trúc – Trình độ: Thạc sỹ trở lên

– Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc

– Có năng lực chuyên môn về thiết kế kiến trúc

*** Chi tiết thông báo như sau:

31

32 33

34 35

Nguồn tin: uah.edu.vn