Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

20/06/2017

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

– Hồ sơ bán tại Bộ phận Tổ chức cán bộ – Phòng Hành chính tổ chức Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Phòng 103 nhà Hiệu bộ.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/6/2017 đến 15/7/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

KehoachtuyenVC-1 KehoachtuyenVC-2 KehoachtuyenVC-3 KehoachtuyenVC-4

Nguồn tin: tnut.edu.vn