Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển dụng viên chức năm 2017

26/07/2017

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu, trong đó:

– Tại trường Đại học Lâm nghiệp (thị trấn Xuân mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội): 13 chỉ tiêu.

– Tại Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai): 23 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 18/8/2017.

3. Thời gian dự kiến thi tuyển: Tháng 8/2017.

*** Chỉ tiêu tuyển dụng như sau:

TB Tuyen dung CBVC nam 2017.pdf

TB Tuyen dung CBVC nam 2017.pdf TB Tuyen dung CBVC nam 2017.pdf

TB Tuyen dung CBVC nam 2017.pdf TB Tuyen dung CBVC nam 2017.pdf

Nguồn tin: vnuf2.edu.vn