Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

09/02/2019

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-01 Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-02

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên
Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-03 Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-04

Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-05 Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-06

Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-07 Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-08 Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-09 Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2019-10

Nguồn tin: hlu.edu.vn