Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng giảng viên

09/03/2018

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng giảng viên pháp luật kinh tế, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng:   

+ Giảng viên ngành pháp luật kinh tế

+ Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

+ Có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành cần tuyển (ưu tiên người có trình độ tiến sĩ). Bằng đại học hệ chính quy cùng chuyên ngành, đạt loại khá trở lên, do các cơ sở đào tạo công lập trong nước hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

+ Trình độ tiếng Anh: Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+  Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, hình thức và tác phong phù hợp nhà giáo.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập bậc đại học và sau đại học, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải kèm theo Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bằng và bằng điểm được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

– Giấy tờ chứng minh thâm niên công tác và có khả năng NCKH (nếu có).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (có chứng thực); 02 ảnh cỡ 4×6 (ảnh chụp không quá 01 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Địa điểm nhận hồ sơ:

–    Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Nha Trang, số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 0258.3831149

4. Kế hoạch tuyển dụng:

– Nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: từ ngày ra thông báo đến ngày 07/4/2018.

– Hội đồng xét duyệt hồ sơ: từ ngày 08/4/2018 đến 12/4/2018.

Nhà trường chỉ mời phỏng vấn những ứng viên đủ điều kiện được Hội đồng xét duyệt hồ sơ công nhận.

Nguồn tin: ntu.edu.vn