Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ

10/01/2018

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Trung tâm. Thông tin chi tiết như sau:

TB TUYEN DUNG

Nguồn tin: tuaf.edu.vn