Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

18/08/2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 19 chỉ tiêu.

– Chuyên viên thư viện: 01 chỉ tiêu.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 18/8/2017 đến ngày 17/9/2017.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ  – Phòng Hành chính tổ chức, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1041_Tuyen vien chuc nam 2017

871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-1 871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-2

871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-3 871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-4

871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-5 871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-6 871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-7 871_Quy trinh tuyen dung vien chuc DHNL nam 2017-8

Nguồn tin: tuaf.edu.vn