Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2018

11/06/2018

Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2018 như sau:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu

Trong đó:

– Giảng viên: 42 người.

– Kỹ sư: 01 người.

– Nghiên cứu viên: 1 người.

– Chuyên viên: 12 người.

1243gf

NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2018

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

1. Bộ môn Công nghệ sinh học
 

 

 

 

 

Bộ môn Công nghệ sinh học

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

– Phụ trách giảng dạy môn: Kỹ thuật biệt hóa tế bào, Sức khỏe cộng đồng, Sinh học phát triển và Phòng sinh học;

– Giảng dạy sau đại học;

– Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học;

– Nghiên cứu và chuyển giao KHCN

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ thuộc ngành Sinh học ứng dụng hoặc tương đương (văn bằng đại học loại Khá trở lên);

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương;

– Tin học: trình độ B

– Có khả năng sư phạm;

– Đam mê nghiên cứu, có năng lực tham gia hoạt động khoa học công nghệ; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

– Phong cách làm việc khoa học và gương mẫu

2. Bộ môn Lý luận chính trị
 

 

 

 

Tổ bộ môn Những nguyên lý của CN Mác – Lênin

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

– Giảng dạy các môn học các nguyên lý của CN Mác – Lê nin.

– Thực hiện các hoạt động khác của bộ môn: làm công tác tư tưởng chính trị cho SV; triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước.

– Trình độ chuyên môn: ThS trở lên chuyên ngành Triết học (văn bằng đại học phải là cử nhân chuyên ngành Triết học loại Khá trở lên).

– Anh văn trình độ B1 hoặc tương đương.

– Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

– Có chứng chỉ bồi dưỡng các môn học đào tạo theo chương trình tích hợp của Bộ GDĐT: chứng chỉ các nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng CSVN.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

 

Tổ bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

– Giảng dạy các môn học Đường lối các mạng của Đảng CSVN.

– Thực hiện các hoạt động khác của bộ môn: làm công tác tư tưởng chính trị cho SV; triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước.

– Trình độ chuyên môn: ThS trở lên chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN, Lịch sử VN (văn bằng đại học loại Khá trở lên).

– Anh văn trình độ B1 hoặc tương đương.

– Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

– Có chứng chỉ bồi dưỡng các môn học đào tạo theo chương trình tích hợp của Bộ GDĐT: chứng chỉ các nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng CSVN.

3. Khoa Chăn nuôi – Thú y
 

 

 

Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

– Giảng dạy lĩnh vực môi trường và sức khỏe vật nuôi, An toàn sinh học trong chăn nuôi.

– Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ môn ở lĩnh vực liên quan thú ý và sức khỏe cộng đồng

– Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của Khoa

– Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Thú y (trong đó tốt nghiệp đại học tương ứng loại Khá).

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

– Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

– Năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích công việc trong phòng thí nghiệm.

 

 

Văn phòng Chương trình tiên tiến

 

 

1

 

 

Chuyên viên

– Phụ trách quản lý công việc liên quan đến học tập của sinh viên chương trình tiên tiến;

– Thực hiện công việc văn thư hành chính với trường và các đơn vị ngoài trường;

–   Chịu trách nhiệm về các công việc tạm ứng và hoàn ứng cho hoạt động của chương trình tiên tiến.

– Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

– Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

4. Khoa Cơ khí – Công nghệ
 

 

 

Bộ môn Công thôn

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

Giảng dạy thực hành:

– Thực tập động cơ đốt trong

– Thực tập bảo dưỡng 1

– Cấp thoát nước trong nông nghiệp 2

–   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành cơ khí nông lâm loại Khá;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Ô tô

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

 

Giảng dạy lý thuyết và thực hành:

–   Lý thuyết Ô tô

–   Kiểm định và chẩn đoán ô tô

– Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Ô tô (văn bằng đại học loại Khá trở lên);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

 

 

 

Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

 

Giảng dạy lý thuyết và thực hành:

–   Chi tiết máy;

–   Cơ lý thuyết.

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Cơ học, Cơ học ứng dụng (văn bằng đại học loại Khá trở lên);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

 

 

 

Tổ gia công cơ khí

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

–   Giảng dạy các môn:

–   Công nghệ chế tạo máy

–   Thực hành CNC

–   Quản lý xưởng gia công

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Chế tạo máy (văn bằng đại học Khá trở lên);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

 

 

Tổ gia công cơ khí

 

 

1

 

 

Kỹ sư

 

 

– Trực tiếp vận hành máy phay CNC

–   Hướng dẫn thực hành máy pháy và tiện CNC

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư các ngành: Cơ khí, máy tính, điều khiển tự động.

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2

– Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

– Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

Bộ môn Cơ điện tử

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

 

Giảng dạy các môn học:

–   Robot;

–   Lập trình PLC

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Điện tử (văn bằng đại học loại Khá trở lên);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

 

 

 

Bộ môn Điều khiển tự động

 

 

 

2

 

 

 

Giảng viên

 

 

Giảng dạy các môn học:

–   Kỹ thuật điện – điên tử;

–   Trí tuệ nhân tạo.

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tự động (văn bằng đại học loại Khá trở lên);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên Nam, sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi.

5. Khoa Công nghệ thông tin
 

 

 

 

 

Bộ môn Công nghệ phần mềm

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

– Giảng dạy: có thể dạy một trong các môn:

1) Lập trình nâng cao

2) Nhập môn công nghệ phần mềm;

3) Thiết kế hướng đối tượng

4) Chuyên đề web

5) Chuyên đề mã nguồn mở.

 

–  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (văn bằng đại học loại Khá trở lên); ưu tiên trình độ Tiến sĩ;

–  Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

–  Có khả năng sư phạm;

– Có kiến thức sâu về Ngôn ngữ lập trình Java, thiết kế giao diện dùng Swing (kinh nghiệm giảng dạy môn lập trình nâng cao là một lợi thế)

–  Các quy trình và hoạt động trong phát triển phần mềm.

– Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

–  Các kỹ thuật phát triển Web trên nền tảng Java mã nguồn mở.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

 

 

Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

– Giảng dạy: có thể dạy một trong các môn:

1) Hệ điều hành nâng cao

2) An ninh mạng

3) Lập trình trang trang thiết bị di động

4)Lập trình mạng nâng cao

 

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (văn bằng đại học loại Khá trở lên); ưu tiên trình độ Tiến sĩ;

– Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

– Có khả năng sư phạm;

– Có kiến thức chuyên sâu về: nguyên lý hệ điều hành; an toàn thông tin và an toàn mạng; có hiểu biết về các cuộc tấn công mạng và phương pháp phòng chống (chứng chỉ CEH là lợi thế)

–  Có kiến thức và kinh nghiệm lập trình trên HDH Android

–  Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình: Java và có kiến thức về Web Service; JMS; Enterprise Java Bean.

 

 

 

Bộ môn Hệ thống thông tin

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

 

Giảng dạy các môn sơ sở ngành và chuyên ngành Hệ thống thông tin đặc biệt là các môn liên quan đến Khoa học dữ liệu (Data Science, Data mining, Data Analytics, AI, machine learning…..)

-Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (văn bằng đại học loại Khá trở lên); ưu tiên trình độ Tiến sĩ;

– Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

–   Yêu thích công tác giảng dạy; Có khả năng sư phạm;

–   Có năng lực tự học, tự nghiên cứu

–   Có tư duy mở, sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi

6. Khoa Công nghệ thực phẩm
 

 

 

Bộ môn Vi sinh

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

–   Giảng dạy các môn học của bộ môn (đặc biệt các môn học thuộc chương trình tiên tiến);

–   Công việc khác: viết đề cương nghiên cứu, chủ nhiệm các dự án nghiên cứu, tham gia các đề tài nghiên cứu, hướng dẫn SV làm luận văn

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (văn bằng đại học loại Khá trở lên) chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Vi sinh;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chuẩn B2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

 

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

–   Giảng dạy môn: Kỹ thuật thực phẩm 1&2; Nhiệt kỹ thuật; Máy thiết bị thực phẩm.

–   Hướng dẫn sinh viên thực hiện luận văn, NCKH

–   Thực hiện và tham gia thực hiện NCKH

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (văn bằng đại học loại Khá trở lên) chuyên ngành Công nghệ thực phẩm hoặc ngành liên quan gần;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chuẩn B2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

–   Đam mê giảng dạy và nghiên cứu.

 

 

 

 

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

Tham gia giảng dạy các môn học:

–   Chế biến rau quả;

–   Công nghệ sản xuất thức uống

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành liên quan đến thực phẩm (văn bằng đại học loại Khá);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chuẩn B2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

-Ưu tiên nam, đặc biệt ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực cơ, điện để vận hành/khắc phục lỗi nhỏ các thiết bị liên quan trong giảng dạy, nghiên cứu.

7. Khoa Khoa học
 

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

 

–   Giảng dạy môn giáo dục thể chất;

–   Tham gia nghiên cứu khoa học

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ (tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên) ngành Giáo dục thể chất hoặc huấn luận viên thể thao;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

Bộ môn Hoá học

 

 

1

 

 

Giảng viên

 

 

–   Giảng dạy môn học Hóa đại cương, thực tập Hóa đại cương;

–   Tham gia nghiên cứu khoa học

–  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ (tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên) chuyên ngành Hóa (ưu tiên tiên tốt nghiệp chuyên ngành Hóa lý);

–  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

8. Khoa Lâm nghiệp
 

Bộ môn Thiết kế đồ gỗ nội thất

 

 

1

 

 

Giảng viên

Giảng dạy môn:

–  Nguyên lý thiết kế nội thất;

–  Thiết kế ngoại thất;

–  Họa hình ứng dụng

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên (văn bằng đại học loại Khá trở lên) ngành Công nghệ Chế biến lâm sản; Kiến trúc; Mỹ thuật.

–   Tiếng Anh: B1;

–   Tin học: B; Autocad 3D; 3dMax

 

 

Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng

 

 

2

 

 

Giảng viên

 

Giảng dạy môn:

–  Viễn thám trong Quản lý tài nguyên rừng;

–  Ứng dụng GIS trong QLTN; Khai thác Lâm nghiệp

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên (văn bằng đại học loại Khá trở lên) ngành Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng

–   Tiếng Anh: B1;

–   Tin học: B; GIS; Viễn thám

–   Ưu tiên Nam

9. Khoa Môi trường và Tài nguyên
 

 

 

Khoa học môi trường

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

–   Giảng dạy các môn học: Khoa học trái đất; Khoa học môi trường cơ sở và ứng dụng

–   Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

–   Hướng dẫn sinh viên thực tập và thực tập giáo trình

–   Trình độ chuyên môn: ThS chuyên ngành Môi

trường; (bằng đại học ngành Khoa học môi trường loại Giỏi).

–   Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

–   Anh văn trình độ B1 hoặc tương đương.

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

–   Giảng dạy các môn học: Diễn họa cảnh quan, Thiết kế cảnh quan, Mỹ thuật đại cương.

– Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án cảnh quan.

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ (văn bằng đại học loại Khá trở lên ) chuyên ngành: Thiết kế cảnh quan; Kiến trúc.

–   Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; Có kinh nghiệm tham gia các dự án thiết kế và thi công công trình cảnh quan.

–   Anh văn trình độ B1 hoặc tương đương.

–   Tin học đạt các chứng chỉ đủ trình độ triển khai công nghệ thông tin vào phục vụ giảng dạy.

 

 

 

 

Công nghệ môi trường

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

–   Giảng dạy các môn học: Kỹ thuật công trình; Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải;

–   Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

–   Hướng dẫn sinh viên thực tập và thực tập giáo trình

–   Trình độ chuyên môn: ThS chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (văn bằng đại học loại Khá trở lên);

–   Có kinh nghiệm tham gia thiết kế và vận hành các công trình xử lý nước và nước thải;

–   Vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật;

–   Tiếng Anh giao tiếp, đọc và viết được tiếng Anh thuộc ngành kỹ thuật.

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

10. Khoa Nông học
 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

–   Giảng dạy môn: Bệnh cây và Bệnh cây nâng cao, các môn học có liên quan như: Bệnh dịch côn trùng và ứng dụng; Bệnh sau thu hoạch; Bệnh có nguồn gốc từ đất (bao gồm lý thuyết và thực hành)

–   Thực hiện các Đề tài, Dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 

 

 

 

8

–  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Bảo vệ thực vật (trong đó tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật loại khá trở lên).

–  Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Bệnh cây (Nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng……), có kỹ năng tốt về thao tác, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và các nhóm bệnh hại cây trồng ngoài đồng ruộng.

–  Có kinh nghiệm thực tế, đã từng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

–  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1, đọc được tài liệu chuyên môn hoặc TOEIC từ 450 trở lên;

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–  Có kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm và có khả năng xây dựng kế hoạch NCKH tốt.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

 

Bộ môn Thủy nông

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

–  Giảng dạy môn: Thủy nông

–  Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ viễn thám vào tính toán cân bằng nước

 

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Thủy nông hoặc Khoa học cây trồng (trong đó tốt

nghiệp Đại học đúng chuyên ngành từ loại Khá trở lên).

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 chuẩn Châu Âu;

–   Tin học: B trở lên.

–   Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 

 

 

 

Bộ môn Cây lương thực – Rau – Hoa quả

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

Giảng dạy môn học:

–  Cây lương thực Rau, Hoa và Cây kiểng, Cây ăn quả.

–  Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Khoa học cây trồng hoặc Bảo vệ thực vật (trong đó tốt nghiệp Đại học tương ứng từ loại Khá trở lên).

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1, đọc được tài liệu chuyên môn hoặc TOEIC từ 450 trở lên;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Có kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm và có khả năng xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học tốt.

 

 

 

 

 

Bộ môn Sinh lý – Sinh hóa

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

–  Nghiên cứu và Giảng dạy môn học: Sản xuất nấm, vi sinh vật trong nông nghiệp.

–  Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan

 

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Khoa học cây trồng hoặc Bảo vệ thực vật hoặc Vi sinh (trong đó tốt nghiệp Đại học tương ứng từ loại Khá trở lên).

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1, đọc được tài liệu chuyên môn hoặc TOEIC từ 450 trở lên;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Có kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm và có khả năng xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học tốt.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

11. Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
 

 

 

 

 

 

Bộ môn Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

 

–   Giảng dạy các môn học: Rèn nghề 3 Quy hoạch; Rèn nghề 2 Xây dựng hệ thống thông tin đô thị;

–   Nghiên cứu, giảng dạy thực tập theo yêu cầu của bộ môn.

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ (tốt nghiệp đại học

chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Quản lý đất đai;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Quản lý đất đai.

–   Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; có khả năng nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn công tác.

–   Ưu tiên Nam

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

 

–   Giảng dạy các môn học: Quản lý xây dựng đo thị; Quản lý Quy hoạch kiến trúc; Nguyên lý thiết kế kiến trúc.

–   Nghiên cứu, giảng dạy theo yêu cầu của Bộ môn

 

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ các ngành Kiến trúc Xây dựng, Đô thi, Quản lý xây dựng, Quản lý đất đai chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên);

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad

–   Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; có khả năng nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn công tác.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

 

Công nghệ địa chính

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

– Giảng dạy môn: Hệ thống thông tin đất đai – LIS; Cơ sở dữ liệu đất đai; Lập trình chuyên ngành.

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Công nghệ địa chính hoặc Công nghệ thông tin.

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT);

–   Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

 

 

 

 

Công nghệ địa chính

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

– Giảng dạy môn: Trắc địa; Bản đồ địa chính; Bản đồ chuyên đề

–   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Công nghệ địa chính hoặc Mỏ địa chất – chuyên ngành Trắc địa bản đồ.

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT);

–   Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

12. Phân hiệu tại Ninh Thuận
 

 

 

2

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

Giảng dạy các môn chuyên ngành Nông học

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực vật;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

 

2

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

Giảng dạy các môn chuyên ngành Chăn nuôi

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Chăn nuôi;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.

 

 

 

2

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

Giảng dạy các môn chuyên ngành Thú Y

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Thú Y;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.

 

 

 

2

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.

 

 

 

1

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

Giảng dạy các môn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

 

 

1

 

 

Chuyên viên

 

 

Thực hiện các công tác quản trị vật tư, thiết bị

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí công nghệ;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

13. Phòng Đào tạo Sau đại học
 

 

 

1

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

Quản lý nghiên cứu sinh

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ B1, IELTS4.5, TOEIC450, TOEFL IBT 45 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Ưu tiên nữ

 

 

1

 

 

Chuyên viên

 

 

 

Quản lý cao học tại các tỉnh

–  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên

–  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ B1, IELTS4.5, TOEIC450, TOEFL IBT 45 hoặc tương đương;

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–  Ưu tiên nam

14. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học
 

 

 

 

1

 

 

 

 

Chuyên viên

–   Hỗ trợ công tác quản lý đề tài cấp Bộ (ngoài Bộ GD&ĐT), các nhiệm vụ quỹ Ghent, Nghị định thư, các dự án TCNLNC:

–   Hỗ trợ công tác quản llys hoạt động chuyển giao KHCN;

–   Hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị và hội thảo;

– Quản lý trang web lý lịch khoa học;

–   Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

–  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan.

–  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT);

–  Có kỹ năng soạn thảo văn bản;

–  Phong cách làm việc khoa học;

–  Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng truyển đạt, kỹ năng nhận định, phân tích và các kỹ năng mềm khác.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

15. Phòng Quản trị vật tư
 

 

Tổ văn phòng

 

 

1

 

 

Chuyên viên

 

 

Theo dõi các hoạt động mua sắm, sửa chữa phục vụ công tác giảng dạy và NCKH

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học khối ngành kỹ thuật hoặc kinh tế

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

16. Phòng Thanh tra giáo dục
 

 

 

1

 

 

 

Chuyên viên

 

 

Phụ trách công tác thanh tra hành chính, nhân sự, theo dõi công tác giải quyết chế độ cho CBVC

–  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên

–  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 hoặc tương đương;

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–  Có kỹ năng giao tiếp, chịu được áp lực cao trong công việc.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Chuyên viên

 

–  Phụ trách theo dõi công tác giải quyết chế độ cho CBVC hướng dẫn thực hiện công tác NCKH, HTQT theo đúng quy định của Pháp luật.

–  Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

–  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

–  Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–  Có kỹ năng giao tiếp, chịu được áp lực cao trong công việc.

-Ưu tiên Nam.

17. Tòa soạn Tạp chí KHKT NLN
 

 

 

 

1

 

 

 

 

Chuyên viên

–   Thực hiện chức năng liên lạc giữa tác giả, người phản biện, Ban biên tập;

–   Chế bản và soát lỗi các bài được chấp nhận đăng trên tạp chí, chịu trách nhiệm về thể thức trình bày của các bài viết, trình bày chuyển thành các bản dùng cho việc xuất bản tạp chí và chuyển thành dạnh HTML hoặc PDF để xuất bản điện tử;

–   Tiếp nhận bản thảo từ tác giả và chuyển tới Thư ký tòa soạn;

–   Quản lý trang web trực tuyến (tiếng Anh);

–   Trả lời email của tạp chí liên quan đến tác giả và phản biện

–  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh

–  Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); có kiến thức về quản trị web.

–  Phong cách làm việc khoa học;

–  Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng truyển đạt, kỹ năng nhận định, phân tích và các kỹ năng mềm khác.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

18. Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu
 

 

 

 

 

Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nghiên cứu viên

–  Tham gia nghiên cứu dự án/đề tài NCKH, viết chuyên đề

–  Viết báo khoa học trong và ngoài nước;

–  Tham gia giảng dạy, các khóa tập huấn và hội thảo trong nước và ngoài nước

–  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên;

–  Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.0, có khả năng giao tiếp tốt;

– Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT); biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành có liên quan (Quantum GIS, R);

–  Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

19. Trung tâm Ươm Tạo Doanh nghiệp công nghệ
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

–  Tiếp nhận và phổ biến các thông tin về các chương trình triển lãm, hội chợ.

–  Tạo cầu nối các hoạt động liên kết các doanh nghiệp đang ươm tạo tại Trung tâm với các doanh nghiệp khác;

–  Phụ trách các chương trình hội chợ, triển lãm cho các Doanh nghiệp thuộc trung tâm.

–  Hỗ trợ tổ chức các chương trình tập huấn/hội nghị/hội thảo về khởi nghiệp, ươm tạo có phối hợp với quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

–  Thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm;

–  Quản lý các Doanh nghiệp đang được ươm tạo tại Trung tâm

 

 

 

 

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chính quy;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

–   Có kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng nhận định, phân tích và các kỹ năng mềm khác.

 

 

Bộ môn/Tổ công tác

Số lượng Chức danh tuyển dụng  

Mô tả công việc

 

Yêu cầu về năng lực

20. Phân hiệu tại Gia Lai
 

 

 

 

Ban Kế hoạch – Tài chính

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Chuyên viên

Thu tiền học phí của sinh viên, Xuất hóa đơn thu học phí cho SV. Kiểm tra, đối chiếu với ngân hàng về các khoản học phí ngân hàng thu hộ. Lập danh sách sinh viên đóng học phí theo từng tháng. Tổng hợp, báo cáo nợ học phí của sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất. Lập danh sách chi tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Lập các báo cáo khác liên quan đến tình hình thu học phí khi có yêu cầu  

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

21. Trung tâm Đào tạo quốc tế
 

 

 

 

Trung tâm Đào tạo quốc tế

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Chuyên viên

 

–   Hỗ trợ công tác tuyển sinh cho chương trình VHVL tại Israel

–   Quản lý hồ sơ sinh viên.

–   Tổ chức các khoa đào tạo định hướng cho chương trình VHVL tại Israel

–   Các công việc khác do lãnh đạo TT giao

 

–   Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan;

–   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương;

–   Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTT).

Nguồn tin: tccb.hcmuaf.edu.vn