Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019

11/10/2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 08 chỉ tiêu.

– Kế toán: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng:

– Thi tuyển đối với giảng viên

– Xét tuyển đối với kế toán

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: trước 17h00 ngày 11/11/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành Chính của trường.

*****Chi tiết thông báo như sau: 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019

 

Nguồn tin: hpu2.edu.vn