Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018

24/05/2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

Thông báo tuyển dụng năm 2018_28b1e60c9d4b7eb1d6dcb7efffb896f6-1

Thông báo tuyển dụng năm 2018_28b1e60c9d4b7eb1d6dcb7efffb896f6-2 Thông báo tuyển dụng năm 2018_28b1e60c9d4b7eb1d6dcb7efffb896f6-3

Nguồn tin: vuted.edu.vn