Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

06/09/2017

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thí sinh mua hồ sơ tại Bộ phận tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Đại học Sư phạm; nhận hồ sơ từ ngày 25/8/2017 đến 20/9/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

ke-hoach-tuyen-vien-chuc-nam-2017-1 ke-hoach-tuyen-vien-chuc-nam-2017-2 ke-hoach-tuyen-vien-chuc-nam-2017-3 ke-hoach-tuyen-vien-chuc-nam-2017-4 ke-hoach-tuyen-vien-chuc-nam-2017-5

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn