Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017

21/12/2017

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 viên chức hành chính, trong đó:

– Chuyên viên Hành chính tổng hợp – Phòng Tổ chức Hành chính: 02 người.

– Chuyên viên Hành chính tổng hợp – Phòng Đào tạo: 01 người.

– Kế toán viên – Phòng Tài vụ: 01 người.

– Văn thư lưu trữ – Phòng Tổ chức Hành chính: 01 người.

– Kỹ thuật viên Tin học: – Phòng Tổ chức Hành chính: 01 người.

– Kỹ thuật viên điện – Phòng Tổ chức Hành chính: 01 người.

2. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 15/01/2018 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

4. Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:  Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.Hồ Chí Minh, 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017-1

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017-2 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017-3

** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn 

Nguồn tin: upes.edu.vn