Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng

21/06/2018

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị trực thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà trường đang có nhu cầu tuyển giảng viên giảng dạy các học phần thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán thuộc khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể về điều kiện dự tuyển như sau:

Tuyengv1

Nguồn tin: hunre.edu.vn