Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng

31/08/2017

Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục ngành nghề, học hàm, học vị thu hút  về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2017. Nay Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo nhu cầu thu hút, tuyển dụng đối với các ngành nghề, vị trí công việc như sau:

 

Stt

 

Vị trí tuyển dụng

Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành Chỉ tiêu tuyển dụng
Tiến sĩ Thạc sĩ
1 Giảng viên giảng dạy tại khoa Kinh tế  

Ngành Kinh tế

5 1
 

2

 

Giảng viên giảng dạy tại khoa Kiến trúc – Xây dựng

Ngành Xây dựng 2 1
Ngành Kiến trúc; đô thị; Quy hoạch; Kỹ nghệ gỗ; … 5 1
 

3

 

Giảng viên giảng dạy tại khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Ngành Điện – Điện tử; tự động hóa 2 1
Ngành Công nghệ thông tin 4 1
4 Giảng viên giảng dạy tại khoa Ngoại ngữ  

Ngành Ngoại ngữ

3 1
 

5

Giảng viên giảng dạy tại khoa Hành chính – Luật  

Ngành Luật; Quản lý nhà nước

 

3

 

1

 

6

 

Giảng viên giảng dạy tại khoa Sử

Ngành Địa lý 1 1
Ngành Chính trị học 1 1
 

 

 

 

7

 

 

 

Giảng viên giảng dạy tại khoa Khoa học Quản lý

Ngành Quản lý đất đai 1 1
Ngành Quản lý công nghiệp 2
Các ngành Giáo dục học; Tâm lý học; Quản lý hành chính công;

Quản lý giáo dục; Lý luận và lịch sử giáo dục; Lý luận và phương pháp dạy học; …

 

 

3

 

 

1

 

8

Giảng viên giảng dạy tại khoa Sư phạm Ngành Giáo dục Mầm non; Giáo dục tiểu học  

3

 

1

9 Giảng viên giảng dạy tại khoa Công tác xã hội Ngành Xã hội học; Công tác xã hội 3 1
 

Stt

 

Vị trí tuyển dụng

Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành Chỉ tiêu tuyển dụng
Tiến sĩ Thạc sĩ
 

 

 

 

10

 

 

 

 

Giảng viên giảng dạy tại khoa Khoa học Tự nhiên

Ngành Môi trường 3 1
Ngành Hóa 1 1
Các ngành Công nghệ sinh học; Sinh học thực nghiệm; sinh học môi trường; sinh học ứng dụng; sinh học phân tử; vi sinh vật học; Sinh học động vật; sinh thái học; Hóa sinh học;…  

 

2

 

 

1

TỔNG CỘNG 44 16

* Ghi chú: Trình độ thạc sĩ chỉ tuyển dụng đối với người tốt nghiệp đạt học lực từ loại giỏi trở lên.

Nguồn tin: tdmu.edu.vn