Trường Đại học Thủy lợi tuyển dụng viên chức năm 2018

26/05/2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm giảng viên: 38 chỉ tiêu;

– Chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm chuyên viên: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng:

– Đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm giảng viên: Xét tuyển đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ, kí hợp đồng làm việc đối với các ứng viên có trình độ khác.

– Đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm chuyên viên phụ trách ban: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 25/05/2018 đến ngày 20/06/2018 tại Phòng Tổ chức cán bộ (P.213 Nhà A1), 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thong bao tuyen dung VC NAM 2018-1

Thong bao tuyen dung VC NAM 2018-2 Thong bao tuyen dung VC NAM 2018-3

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nguồn tin:  www.tlu.edu.vn