Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

09/11/2018

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo tuyển dụng người lao động làm việc theo Nghị định 68 như sau:

thongbaotuyendungnguoilamviechd68-11072018031503-1 thongbaotuyendungnguoilamviechd68-11072018031503-2

Nguồn tin: hcmuc.edu.vn