Trường Đại học Y – Dược, ĐH Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017

01/06/2017

Trường Đại học Y – Dược, ĐH Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu, bao gồm:

– Chuyên viên, kế toán viên khối phòng ban: 6 chỉ tiêu.

– Giảng viên: 23 chỉ tiêu

– Kỹ thuật viên Trung cấp Y: 2 chỉ tiêu.

– Y công: 2 chỉ tiêu.

2. Thủ tục và hình thức tuyển dụng:

– Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 1/6/2017 đến hết ngày 20/6/2017.

– Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/người.

– Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ thuộc phòng Hành chính Tổ chức, tầng 2 tòa nhà 11 tầng,  Trường Đại học Y – Dược, ĐH Thái Nguyên.

Địa chỉ: 284 Đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.858479 hoặc 02083 900581.

*** Chi tiết thông báo như sau:


Nguồn tin: tump.edu.vn