Trường ĐH Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu năm 2018

13/09/2018

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu năm 2018.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 10/9/2018 đến 25/9/2018

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Y Dược Hải Phòng – số 72A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu năm 2018 thong-bao-tuyen-giang-vien-va-ktv_2_Page_2

Nguồn tin: hpmu.edu.vn