Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển dụng giảng viên năm 2019

13/06/2019

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2019 cho 7 đơn vị: Bộ môn Nhi, Bộ môn Sản – Phụ khoa, Bộ môn Nội, Bộ môn Ngoại – PTTH, Bộ môn Thần kinh, Bộ môn Sinh học – Di truyền, Bộ môn Mô phôi

Thời gian nhận hồ sơ: từ 10/6/2019 đến 30/6/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng  Tổ chức cán bộ, trường Đại học Y Dược Hải Phòng (số 72A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Số điện thoại liên hệ: 02253.731225

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: hpmu.edu.vn