Trường ĐH An Giang thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (Đợt 2)

04/01/2018

TB-tiep-tuc-nhan-ho-so-tuyen-dung-dot-2_Page_1 TB-tiep-tuc-nhan-ho-so-tuyen-dung-dot-2_Page_2 TB-tiep-tuc-nhan-ho-so-tuyen-dung-dot-2_Page_3 TB-tiep-tuc-nhan-ho-so-tuyen-dung-dot-2_Page_4

Nguồn tin: agu.edu.vn