Trường Dự bị đại học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

03/10/2018

Trường Dự bị đại học TP.HCM tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, số lượng cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên môn Tiếng Anh: 02 người.

– Giáo viên môn Ngữ Văn: 01 người.

– Giáo viên môn Hóa học: 02 người.

– Giáo viên môn Sinh học: 01 người.

– Giáo viên môn Địa lý: 01 người.

– Chuyên viên làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị hoặc Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 12/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị, Trường Dự bị đại học TP.Hồ Chí Minh, 91 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2018-DANG WEB-THONG BAO TUYEN DUNG0001-1 2018-DANG WEB-THONG BAO TUYEN DUNG0001-2

Nguồn tin: hcmpreu.edu.vn