Trường THCS Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017

17/10/2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 1140/HD-SGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2325/SGD&ĐT- TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017;

Căn cứ vào biên chế được giao năm học 2016- 2017;

Căn cứ Công văn số 900/PGD&ĐT-TCCB của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển năm học 2016-2017;

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Thạch thông báo có nhu cầu tuyển dụng viên chức trong năm học 2016-2017 như sau:

1/ Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 giáo viên giảng dạy môn Toán

2/ Điều kiện đăng kí dự tuyển:

2.1 Điều kiện chung:

– Trình độ tin học:  từ chứng chỉ A trở lên.

– Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh từ trình độ A trở lên.

2.2 Điều kiện cụ thể: Trình độ chuyên môn được đào tạo từ Cao đẳng Sư phạm trở lên theo môn xin tuyển dụng. Ưu tiên cho những cá nhân được đào tạo hệ chính quy.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

a/ Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp và xây dựng một kế hoạch tổ chức giảng dạy hoặc giáo dục trong nhà trường phổ thông bậc Trung học.

b/ Cách tính điểm tuyển dụng:

– Điểm trung bình cộng kết quả các môn học theo chuyên ngành đào tạo dự tuyển dụng quy đổi theo thang điểm 100, hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc kết quả điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, hệ số 1. Trong trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn và thực hành xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo dục tính theo thang điểm 100, hệ số 2.

Kết quả tuyển dụng căn cứ vào tổng điểm học tập, tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, thực hành lấy từ cao xuống thấp (điều kiện mỗi loại điểm phải đạt từ 50 điểm trở lên) theo số lượng nhu cầu tuyển dụng của nhà trường.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 17/10/2016 đến hết ngày 14/11/2016.

– Địa điểm: Văn phòng Trường Trung học cơ sở Tân Thạch, ấp Tân Phú, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cá nhân dự tuyển gởi trực tiếp hồ sơ, không nhận qua đường Bưu điện.

– Ngày tập hợp sinh hoạt nội dung phỏng vấn: 8g00, ngày 18/11/2016

– Ngày phỏng vấn: bắt đầu lúc 8g00, ngày 02/12/2016 (người dự tuyển có mặt lúc 7g30)

– Ngày công bố kết quả tuyển dụng: 14/12/2016

– Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 14/12/2016 người dự tuyển có quyền gởi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển của mình và trong vòng 10 ngày làm việc sau đó Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông tin kết quả đơn xin phúc khảo kết quả xét tuyển cho cá nhân có liên quan.

5. Thành phần hồ sơ gồm:

a. Đơn đăng ký tuyển dụng viên chức theo mẫu quy định. (Mẫu số 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu)

d. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

e. Phong bì có dán tem, địa chỉ liên lạc và số điện thoại để liên hệ trực tiếp.

Hồ sơ sẽ không được hoàn trả lại nếu không được tuyển dụng.

Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thạch thông báo đến các cá nhân có nhu cầu làm việc đến liên hệ với nhà trường để biết thêm chi tiết. Thông báo này được công báo trên đài truyền thanh xã Tân Thạch từ ngày 17/10/2016 đến hết ngày 21/10/2016 và được đăng trên website của trường tại địa chỉ http://thcstanthach.edu.vn/ từ ngày 17/10/2016.

Nguồn tin: thcstanthach.edu.vn