Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

16/08/2017

Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường năm 2017, cụ thể như sau:

I/ Về sử dụng biên chế hiện nay và nhu cầu tuyển

– Biên chế sự nghiệp được giao năm 2017: 112

– Biên chế hiện sử dụng: 108

– Biên chế còn được tuyển: 04

– Đề nghị tuyển: 04, trong đó:

+ Giáo viên môn tiếng Anh: 02

+ Giáo viên môn Ngữ văn: 01

+ Nhân viên thiết bị thí nghiệm: 01

II/ Quy định về tuyển dụng viên chức năm 2017

1/ Hình thức tuyển dụng

1.1. Đối với tuyển dụng giáo viên: Thi tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

1.2. Đối với tuyển dụng nhân viên thiết bị: Xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

2/ Phân cấp tuyển dụng

Thực hiện theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên, trường THPT thành lập Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

3/ Các bài thi, nội dung thi, hình thức thi đối với thi tuyển giáo viên:

3.1. Các bài thi điều kiện: Các bài thi điều kiện phải đạt 50,0 điểm trở lên mới được dự thi các bài thi tính điểm tuyển dụng.

a. Thi ngoại ngữ:

– Hình thức thi viết, thời gian làm bài 60 phút

– Nội dung và kiến thức: Ở trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b. Thi tin học văn phòng:

– Hình thức thi thực hành trên máy vi tính, thời gian làm bài 30 phút

– Nội dung và kiến thức: Ở trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2. Các bài thi tính điểm tuyển dụng:

a. Thi kiến thức chung:

– Hình thức thi viết, thời gian làm bài 120 phút.

– Nội dung thi: về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành GD&ĐT.

Nội dung giới hạn trong các văn bản sau đây: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

b. Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phần 1 (kiến thức chuyên môn)

– Hình thức thi: Thi viết, thời gian làm bài thi 180 phút.

– Nội dung: Về chuyên môn trong chương trình cấp học phù hợp với vị trí tuyển dụng.

c. Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phần 2 (thi giảng)

– Hình thức thi: Giảng 01 tiết thời gian 45 phút.

– Nội dung: Trong chương trình cấp học phù hợp với vị trí tuyển dụng, theo tiến độ chương trình tại thời điểm tuyển dụng.

3/ Các bài thi đối với xét tuyển chức danh nhân viên.

Ngoài điểm học tập, điểm tốt nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức. Người xét tuyển phải làm 01 bài thực hành thời gian 60 phút của chuyên ngành cần tuyển.

4/ Điều kiện được đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào trường THPT Đại Từ phải có đủ các điều kiện sau:

4.1. Về quốc tịch: Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

4.2. Về tuổi dự tuyển: Phải đủ từ 18 đến 45 tuổi (tính đến ngày nộp hồ sơ);

4.3. Có đơn xin dự tuyển;

4.4. Có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng;

4.5. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

4.6. Điều kiện chuyên môn:

– Đối với tuyển dụng giáo viên: Đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III trở lên;

– Tuyển dụng nhân viên thiết bị thí nghiệm: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với môn Lý, Hóa, Sinh và đã học qua khoá bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hoặc có bằng tốt nghiệp công tác thiết bị thí nghiệm từ trình độ Trung cấp trở lên.

Lưu ý:  Không tuyển những người đang trong thời gian bị kỷ luật, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những người vi phạm hợp đồng lao động (vi phạm kỷ luật lao động hoặc tự ý bỏ việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước),

5/ Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

5.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 của TT 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ) mua mẫu tại trường;

5.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật rõ ràng, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (UBND xã, phường, thị trấn xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

5.3. Bản photo các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III trở lên, bản photo sổ học tập xác định rõ điểm trung bình toàn khoá học, học bạ, bảng điểm học tập (nếu có) phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng;

5.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5.5. Giấy chứng nhận thuộc chế độ ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5.6. Bản sao giấy khai sinh.

Đối với xét tuyển nhân viên: Người dự tuyển phải niêm phong điểm kết quả học tập, điểm tốt nghiệp trước khi đến nộp hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng tuyển dụng (Niêm phong điểm kết quả học tập, điểm tốt nghiệp và phải có chữ ký giáp lai của người nộp hồ sơ). Người nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận (Ghi đầy đủ theo mẫu), phải có chữ ký của người nộp hồ sơ dự tuyển và niêm phong hồ sơ đúng quy định. Hồ sơ được mở công khai tại Hội đồng tuyển dụng nhà trường.

6/ Nội quy, Quy chế thi tuyển

Áp dụng Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

7/Kinh phí cho thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính, Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí dự tuyển.

III. Kế hoạch triển khai tuyển dụng

1/Xây dựng kế hoạch tuyển dụng của nhà trường

Thông báo tuyển dụng: Ngày 15/8/2017

Thời gian thu nhận hồ sơ: 20 ngày (trừ chủ nhật), từ ngày 15/8/2017 đến ngày 07/9/2017 (vào các giờ hành chính).

Địa điểm thu hồ sơ: tại Trường THPT Đại Từ.

2/Thành lập các Hội đồng tuyển dụng và các ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng, tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cho công tác thi tuyển

Số lượng và thành viên trong Hội đồng tuyển dụng viên chức và các ban giúp việc thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Điều 22, Điều 23 của Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

3/Thời gian tiến hành tổ chức thi tuyển

– Ngày 08/9/2017:  Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển

– 14 giờ 00 ngày 08/9/2017: Tập trung thí sinh dự tuyển tại Hội trường trường THPT Đại Từ.

– Ngày 23/9/2017: Tổ chức thi tuyển.

               * 7h30: Khai mạc kỳ thi.

               * 8h15 đến 9h15: Thi môn tiếng Anh.

               * 10h00 đến 10h30: Thi môn Tin học.

– Ngày 24/9/2017: Chấm thi Tin học và tiếng Anh.

– Ngày 25/9/2017: Công bố kết quả thi tiếng Anh và Tin học.

– Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 05/10/2017 (10 ngày, trừ chủ nhật): Nhận đơn phúc khảo bài thi tiếng Anh (trong giờ hành chính).

– Ngày 06/10/2017: Chấm phúc khảo môn tiếng Anh (nếu có).

– Ngày 07/10/2017: Công bố kết quả phúc khảo.

– Ngày 08/10/2017: 7h30 thi bài thi kiến thức chung.

– Ngày 09/10/2017: 7h30 thi kiến thức chuyên môn.

– Ngày 10,11/10/2017: Chấm thi kiến thức chung và kiến thức chuyên môn.

– Từ ngày 12/10/2017 đến ngày 14/10/2017: Thi giảng theo bốc thăm thời khóa biểu đối với thi tuyển giáo viên và thi thực hành thí nghiệm đối với xét tuyển nhân viên.

– Ngày 15/10/2017: Tổng hợp kết quả thi và niêm yết kết quả thi theo quy định.

– Từ ngày 15/10/2017 đến ngày 25/10/2017: Nhận đơn phúc khảo bài thi kiến thức chung và bài thi kiến thức chuyên môn (trong giờ hành chính).

– Ngày 26/10/2017: Chấm phúc khảo bài thi kiến thức chung và bài thi kiến thức chuyên môn (nếu có).

– Ngày 27/10/2017: Niêm yết kết quả chấm phúc khảo.

– Ngày 28/10/2017: Duyệt kết quả trúng tuyển với Sở Nội vụ và báo cáo Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

– Ngày 29/10/2017: Thông báo kết quả trúng tuyển.

– Ngày 30/10/2017: Thu hồ sơ gốc của người trúng tuyển.

– Ngày 31/10/2017: Ra quyết định tuyển dụng.

– Ngày 31/10/2017: 7h30 tập trung giáo viên trúng tuyển để hoàn thiện hợp đồng lần 1 và giao nhiệm vụ, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, học tập nội quy, quy định của cơ quan, của Ngành.

– Ngày 01/11/2017: Bắt đầu làm việc theo nhiệm vụ được phân công tại đơn vị.

Nguồn tin: thptdaitu.thainguyen.edu.vn