Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 – 2016

25/01/2017

 Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức đợt 2-2016, cụ thể như sau:

(Trích yếu : Trường THPT Đông Hà )
1. Số lượng: 2 giáo viên Thể dục
2. Điều kiện:
– Có hộ khẩu tại Quảng Trị hoặc vợ chồng có hộ khẩu tại Quảng Trị tối thiểu là 3 năm
– Có trình độ ngoại ngữ, Tin học theo quy định
– Có bằng Đại học trở lên, hệ chính quy, ngành sư phạm
3. Thời gian:
– Phát hành hồ sơ: Từ ngày 04/01/2017 đến ngày 10/01/2017
– Thu nhận hồ sơ: Từ ngày 08/02/2017 đến ngày 10/02/2017
4. Địa điểm:
– Phát hành hồ sơ: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
– Thu nhận hồ sơ: Tại Trường THPT Đông Hà
Thông tin chi tiết xem tai website của trường: www.thpt-dongha-quangtri.edu.vn

 Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 - 2016

Nguồn: thpt-dongha-quangtri.edu.vn