Trường THPT Minh Quang tuyển dụng giáo viên hợp đồng thời vụ năm học 2018-2019 đợt 2

10/01/2019

Trường THPT Minh Quang tuyển dụng giáo viên hợp đồng thời vụ năm học 2018-2019 đợt 2 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua tuyển dụng, nhằm tuyển dụng những giáo viên có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

2. Việc tuyển dụng căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của đơn vị.

3. Tổ chức tuyển dụng nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành của các cấp có thẩm quyền.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Phát âm bị ngọng, lắp hoặc có dị dạng về hình thể.

3. Điều kiện dự tuyển

– Yêu cầu trình độ: Phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy (có 04 hoặc 05 năm học liên tục ở bậc đại học), trong đó:

– Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT;

III. ĐIỀU KIỆN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

– Người trúng tuyển được ký hợp đồng làm việc theo đúng vị trí được tuyển dụng.

– Đơn vị sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng khi có đủ số lượng biên chế hoặc người được tuyển dụng không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn đối với vị trí việc làm.

IV. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người

– Giáo viên giảng dạy môn Toán: 01 người.

– Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn: 01 người.

– Giáo viên giảng dạy môn Tiếng anh: 01 người

2. Phương thức tuyển dụng

– Xét duyệt hồ sơ và đánh giá 02 tiết dạy thực nghiệm trên lớp.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo quy định;

2. Bản sao Giấy khai sinh;

3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (bản sao có chứng thực).

6. Bản sao xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng BHXH đối với những người đã có thời gian công tác đóng BHXH (nếu có);

7. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

8. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng văn thư trường THPT Minh Quang(Hồ sơ nộp không trả lại). Yêu cầu thí sinh dự tuyển đến nộp hồ sơ trực tiếp.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nộp: Từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 30/01/2019

Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

2. Địa điểm: Tại Phòng văn thư trường THPT Minh Quang, Thôn Lặt, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. ĐT: 02433967989.

Nguồn tin: thptminhquang.edu.vn