Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

11/06/2016

Căn cứ công văn số 1324/SGD&ĐT_TCCB ngày 03/06/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc chấp thuận bổ sung viên chức ở các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2015-2016.

Thực hiện Kế hoạch 72/KH-NĐC ngày 24/05/2016 của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu về việc tuyển dụng viên chức năm 2016.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau:

– Số lượng tuyển: 01

Trong đó : Nhân viên chuyên trách thiết bị: 01

 

1. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung:

            1.1.1.Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt nam và cư trú tại Việt Nam

– Từ 18 tuổi trở lên

– Có đơn đăng ký dự tuyển

– Có lý lịch rõ ràng

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng  khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

– Đáp ứng các điều kiện khác theo nhu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

1.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Điều kiện cụ thể

– Nhân viên chuyên trách thiết bị: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Vật lí, Hóa học, Sinh học.

   Hồ sơ dự tuyển :

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành theo Thông tư 15/2012/TT-BNV.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

3. Hình thức tuyển dụng:

 –  Xét tuyển (đối với viên chức Chuyên trách Thiết bị).

            – Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn.

* Lưu ý:  Nhân viên được xét tuyển không được hưởng phụ cấp ưu đãi 30% .

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nộp hồ sơ:  Từ ngày 01/06/2016 đến hết ngày 30/06/2016.

– Địa điểm : Văn phòng trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

– Địa chỉ: Đại lộ Đồng Khởi – Khu phố 3 – Phường Phú Tân – TP Bến Tre – Bến Tre.

– Điện thoại: (075) 3822 568

– Hồ sơ do chính đương sự trực tiếp mang nộp. Không nhận hồ sơ gửi qua bưu điện, hồ sơ do người thân gửi hộ

– Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

Nguồn tin: thpt-nguyendinhchieu-bentre.edu.vn