Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

27/09/2018

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-TiHTQT3 ngày 05 tháng 09 năm 2018 của Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3 huyện Bình Chánh về tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 2490/UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3 năm học 2018-2019;

Nay Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3 thông báo tuyển dụng các vị trí như sau:

– Giáo viên nhiều môn: 07;

– Giáo viên Tiếng Anh: 01;

– Giáo viên Âm Nhạc: 01;

– Giáo viên Tổng phụ trách đội: 01;

– Nhân viên thư viện : 01.

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có đơn đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên, nhân viên phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo phụ lục đính kèm (Đính kèm phụ lục nhu cầu tuyển dụng).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành; thực hành kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn sư phạm của người dự tuyển.

2. Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

IIIHỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Trường nơi có chỉ tiêu xét tuyển. Tất cả các loại hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển, gồm có:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, ghi rõ tên trường ứng viên muốn dự tuyển;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (thẻ căn cước).

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng (tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp).

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (theo mẫu).

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

2. Đối với thí sinh đã có quá trình công tác (làm việc tại các Trường công lập, dân lập, tư thục) có tham gia Bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng ngoài thành phần hồ sơ tại mục 1, cần bổ sung:

– Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (bản sao);

– Bản xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội (có ký tên và đóng dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội);

– Bản sao Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;

– Bản sao giấy tờ công nhận thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có): Giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi…

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2018 (Vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).

 (Ứng viên mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan để đối chiếu và 2 bộ hồ sơ theo qui định)

V. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

– Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3 huyện Bình Chánh, địa chỉ: Đường Đoàn Nguyễn Tuân, ấp 2 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Số điện thoại liên hệ: (028) 3620 3800.

VI. MỨC THU PHÍ TUYỂN DỤNG: Mức thu phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh

VII. PHỤ LỤC CÁC MẪU HỒ SƠ: Xem file đính kèm.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3.

PHỤ LỤC BẢNG  CHỈ TIÊU DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN NĂM HỌC 2018 -2019

Số TT Danh mục vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm Văn bằng Số lượng Vị trí
Chuyên môn CC Tin học CC Ngoại ngữ
I Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
1 Giáo viên Tiểu học dạy nhiều môn Là viên chức chuyên môn chuyên trách giảng dạy và giáo dục  ở trường Tiểu học Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên ngành GD tiểu học A
hoặc Đạt chuẩn
A=A1 (Có trình độ ngoại ngữ bậc 1  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) 7
2 Giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh Là viên chức chuyên môn chuyên trách giảng dạy và giáo dục  ở trường Tiểu học Tốt nghiệp Cao đẳng  ngành SP Tiếng Anh nếu tốt nghiệp cao đẳng  khác  chuyên ngành như Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh thì phải chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp A
hoặc Đạt chuẩn
A = A1
– Ngoại ngữ thứ 2 phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT)
1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành SP Tiếng Anh nếu tốt nghiệp đại học khác  chuyên ngành như Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh thì phải chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp A
hoặc Đạt chuẩn
3 Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc Là viên chức chuyên môn chuyên trách giảng dạy và giáo dục  ở trường Tiểu học Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên Âm nhạc hoặc chuyên ngành  Âm nhạc+ chứng chỉ sư phạm phù hợp A
hoặc Đạt chuẩn
A=A1 (Có trình độ ngoại ngữ bậc 1  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) 1
4 Giáo viên tiểu học Tổng phụ trách đội Là viên chức chuyên môn chuyên trách giảng dạy và giáo dục  ở trường Tiểu học Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên ngành GD tiểu học hoặc các môn giảng dạy trong chương trình tiểu học (ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ công tác Đội). Ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. A
hoặc Đạt chuẩn
A=A1 (Có trình độ ngoại ngữ bậc 1  theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) 1
II Vị trí việc làm hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp
1 Nhân viên thư viện Tiểu học Là viên chức chuyên môn chuyên trách công tác thư viện Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; A
hoặc Đạt chuẩn
A=A1
hoặc trình độ ngoại ngữ Bậc 1
1
Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; A
hoặc Đạt chuẩn
B=A2
hoặc trình độ ngoại ngữ Bậc 2
 Tổng cộng 11

*** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu đơn dự tuyển

– Mẫu giấy khám sức khỏe

– Mẫu sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: thtanquytay3.hcm.edu.vn