Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2)

09/11/2018

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 12 chỉ tiêu.

– Nhân viên: 03 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 11/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, số 146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Untitled

Kế-hoạch-tuyển-dụng-đợt-2-1 Kế-hoạch-tuyển-dụng-đợt-2-2

Kế-hoạch-tuyển-dụng-đợt-2-3 Kế-hoạch-tuyển-dụng-đợt-2-4 Kế-hoạch-tuyển-dụng-đợt-2-5

Nguồn tin: bachnghehcm.edu.vn