Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự

21/12/2017

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa cần tuyển Hợp đồng lao động những vị trí sau: Giáo viên các chuyên ngành: Văn học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Vật lý, Hóa học; Bảo vệ

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 29/12/2017

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0258.3.242.577

Nguồn tin: www.baokhanhhoa.com.vn