Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017

29/08/2016

TB tuyen dung0001 25082016-page-001 TB tuyen dung0001 25082016-page-002 TB tuyen dung0001 25082016-page-003 TB tuyen dung0001 25082016-page-004 TB tuyen dung0001 25082016-page-005 TB tuyen dung0001 25082016-page-006

*** Tài liệu đính kèm: Hồ sơ đăng ký tuyển dụng của trường

Nguồn tin: aetc.edu.vn