Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

03/08/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/7/2017 đến hết ngày 31/8/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thong bao ve tuyen dung vien chuc nam 2017-1 Thong bao ve tuyen dung vien chuc nam 2017-2

Nguồn tin: dnet.edu.vn