Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Vinh tuyển dụng viên chức năm 2017

01/06/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Vinh có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng do Trường xác lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04

TT Vị trí việc làm Đơn vị công tác Số lượng
1 Giáo viên ngành Cơ khí hàn Khoa Đào tạo nghề 01
2 Giáo viên ngành Điện dân dụng, điện công nghiệp Khoa Đào tạo nghề 02
3 Giáo viên ngành Máy lạnh và điều hòa không khí Khoa Đào tạo nghề 01

3. Yêu cầu tuyển dụng:

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề theo quy định;

– Chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên dạy nghề theo quy định;

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho giáo viên dạy nghề theo quy định;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy từ 02 năm trở lên;

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng;

Ưu tiên: Nam giới.

4. Hồ sơ dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Hai ảnh cỡ 4 x 6; 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận;

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25cm x 32cm. Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển/Thi tuyển.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017, tại phòng Tổng hợp, Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Vinh, số 179 – đường Phong Định Cảng – TP Vinh – N.A.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổng hợp, điện thoại: 0238.3843214 hoặc trên Trang thông tin điện tử của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Vinh: www.vitapco.edu.vn./.

* Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc do người khác mang đến nộp.

Nguồn tin: www.vitapco.edu.vn