Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019

13/06/2018

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu.

– Giáo viên: 19 người.

– Nhân viên: 20 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 11/06/2018 đến hết ngày 06/07/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

53-KH-1

** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: namsaigon.edu.vn