Trường Trung Cấp Lê Thị Riêng, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2018

29/01/2018

Trường Trung Cấp Lê Thị Riêng, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2018, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Giáo viên nghề Chăm sóc sắc đẹp: 01 người.

– Giáo viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 01 người.

– Giáo viên nghề Điều dưỡng: 01 người.

– Giáo viên Phòng Hành chính – TCCB: 01 người.

– Chuyên viên Phòng Đào tạo: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 26/01/2018 đến ngày 02/03/2018.

– Địa điểm: Trường Trung Cấp Lê Thị Riêng, Đường 9, Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM .

*** Chi tiết thông báo như sau:

1(11)

2(11) 3(10)

4(11) 5(5) 6(3)

Nguồn tin: www.lethirieng.edu.vn