Trường Trung cấp nghề Chợ Mới tuyển dụng viên chức năm 2017

28/08/2017

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển cạnh tranh.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Xét tuyển đặc cách: 9 chỉ tiêu.

– Xét tuyển cạnh tranh: 3 chỉ tiêu.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Tiếp nhận hồ sơ từ ngày: 25/8/2017 đến hết ngày 25/9/2017.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Trung cấp nghề Chợ Mới. 942 Lộ Vòng Cung, Ấp Mỹ Hòa, Thị Trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang

*** Chi tiết thông báo như sau:

UBND TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH AN GIANG UBND TỈNH AN GIANG

Nguồn tin: cmvs.edu.vn