Trường trung cấp nghề khu vực Gò Công tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018

09/03/2018

Trường trung cấp nghề khu vực Gò Công tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (Phỏng vấn trực tiếp và thực hành).

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/02/2018 đến hết ngày 23/03/2018.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB- tuyển dụng viên chức đợt 3 2018-1 TB- tuyển dụng viên chức đợt 3 2018-2 TB- tuyển dụng viên chức đợt 3 2018-3

Nguồn tin: tcngocong.edu.vn